Hans Ebeling Koning


Hans Ebeling Koning is een eenling onder de hedendaagse schilders. Hij gaat altijd zijn eigen weg en stoort zich niet aan heersende trends. Zijn werk is dan ook niet onder te brengen bij een stijl of stroming. Uitgangspunt voor zijn schilderkunst is en blijft de zichtbare werkelijkheid. Opvallend in het werk zijn de steeds terugkerende vervormingen.

Zijn onderwerpen ontleent hij aan zijn directe omgeving, variërend van motieven in de natuur rond zijn woonplaats Epse, tot bijna triviale voorwerpen binnenshuis. Toch komt de keuze van onderwerpen niet gemakkelijk tot stand. Ebeling Koning: "Ik kom heel moeizaam tot mijn onderwerpen. Ik ben geen ‘ziener' die in alles iets moois ontdekt. Ik rijd ontzettend veel rond. Ik wil overrompeld worden en in die directe confrontatie maak ik mijn tekeningen. Ik werk nooit uit mijn hoofd. Ik ben bang dat ik dan verval in smaak of esthetiek. Want ook al ga ik van de landelijke natuur uit, ik wil niet verzanden in romantiek. Het mag niet pathetisch of gezwollen worden."
De zichtbare werkelijkheid mag dan uitgangspunt zijn voor Ebeling Koning, zijn werk is geen naturalistische weergave van die werkelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met de plasticiteit of de stofuitdrukkingen die niet overeenstemmen met de realiteit of met de onwerkelijke, soms harde en onder‧ling bijna vloekende kleuren. Ook ieder begrip van ruimte of diepte wordt aangetast, ofwel door de toepassing van het vogelvluchtperspectief of door het totaal ontbreken van diepte, waar je die wel zou verwachten.

Te leen of te koop

Zonder titel
€ 8,40/maand
Zonder titel
€ 8,40/maand
Zonder titel
€ 9,60/maand
Zonder titel (bos links)
€ 6,75/maand
Kunstuitleen Online created by Trilobiet