Pieter Holstein


De Nederlandse kunstenaar Pieter Holstein (1934) maakt zowel figuratieve als abstracte kunstwerken. In de jaren zeventig wordt hij tot de Nieuwe Figuratie gerekend. Deze groep zet populaire beeldtaal, die onder andere te vinden is in de pop art, in een kritische relatie tot andere soorten beeldtalen. Hiermee willen zij het begrip ‘stijl’ in de schilderkunst ter discussie stellen. Door een abstracte betekenis aan een afbeelding te geven, wordt de tegenstelling tussen figuratie en abstractie gerelativeerd. Holstein verbeeldt deze gedachte in met name zijn cartoonachtige, met waterverf ingekleurde etsen van interieurs, landschappen, lettertekens en symbolen waarin hij voortdurend op zoek is naar de grens tussen het herkenbare en onherkenbare. Volgens hem ligt de nadruk in de kunst namelijk te veel op de vorm, terwijl de inhoud onderbelicht blijft. Door te zoeken in het gebied tussen figuratie en abstractie probeert hij daar verandering in te brengen. De teksten die onder zijn kunstwerken te vinden zijn, dragen hier aan bij. Op het eerste gezicht simpele afbeeldingen worden door deze teksten complex. Holstein zal zijn werk echter nooit uitleggen, want dat is volgens hem niet nodig: een afbeelding roept iets op, of het roept niets op.

Er is een aantal terugkerende thema’s in zijn kunstwerken waar te nemen. Zo wijst Holstein vaak met een milde scepsis de opgeklopte omgang met de beeldende kunst terecht, ironiseert hij het burgermansbestaan en de menselijke omgang met de natuur. Daarnaast levert hij met zijn etsen commentaar op de kunst en de waarneming. Aan het einde van de jaren zeventig begint hij ook met het maken van schilderijen. Hierin worden droomachtige landschappen verbeeldt. Tegenwoordig vindt hij inspiratie bij de kunst van de Aboriginals met gezichten en maskers.

Holstein is docent geweest op de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Den Bosch en de Academie voor Kunst en Industrie te Enschede. Tot 1985 was hij hoofddocent op de afdeling ‘vrije grafiek’ aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Het werk van Pieter Holstein is opgenomen in onder andere de collectie van het Museum of Modern Art in New York.

Te leen of te koop

Zonder titel
€ 8,40/maand
Free enterprise
€ 9,60/maand
Kunstuitleen Online created by Trilobiet