Niels de Hoog


Niels de Hoog vergelijkt zich graag met een uitvinder. Altijd op zoek naar iets nieuws. Inspiratie vindt hij in de wereld om zich heen. Vervolgens transformeert hij de dingen die hij ziet tot kunstwerk en toont zijn bevindingen aan anderen. Hij schildert, maakt grafiek, beelden en illustreert. Hij tekent alles bij elkaar, een hond, een kat, de slaapkamer, een bootje in de gracht etc. Zijn tekeningen zijn vaak ironisch en hebben ook iets komisch. Zijn cartoonachtige illustraties mogen gewoon leuk en decoratief zijn. Voor hem is kunst niet elitair. Hij wil zijn kunst graag bij de consument brengen. Voor zijn expositie “van hond tot haas” ontwierp De Hoog een nieuw kunstproduct: Het Utrechts Hazenbord. Het bekende familiespel maar dan met alle leuke culturele dingen uit de stad Utrecht.
Grafiekopdrachten werden uitgevoerd voor onder andere het Ministerie van VROM (Den Haag), Spirit (Rotterdam) en het Herman Jordan Lyceum (Zeist). Voorts begeleidde Niels de Hoog kunstenaars bij het maken van grafiek in oplage (Grafisch Atelier, Utrecht) en was hij nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van diverse kunsteducatieprojecten (o.a. De Aardappeleters en De Toren van Babel).

Te leen of te koop

Huis op heuvel
€ 6,75/maand
Huis op zwarte heuvel
€ 6,75/maand
Ap & Flap
€ 8,40/maand
Jeugd
€ 6,75/maand
Dansgroep
€ 25,18/maand
Ap & Flap (fietstocht)
€ 8,40/maand
Kunstuitleen Online created by Trilobiet