Koen Vermeule


Het werk van Koen Vermeule doet vaak denken aan de stills uit een film: een moment uit een verhaal, zonder dat je weet wat eraan vooraf gegaan is of hoe het verder gaat. Mensen op straat die opgaan in hun bezigheden, strijdbare jongeren of juist mensen die op zichzelf zijn teruggeworpen. Het zijn een soort verdichte snapshots, waarin de geschilderde figuren in zichzelf zijn gekeerd, in gedachte verzonken, verloren in hun spel.
Vermeule’s werk gaat in de eerste plaats over kijken, aandachtig en met open blik. Zo ontdekt hij de beelden die hem inspireren. Het zijn vluchtige momenten, opgerekt tot een onontkoombaar en theatraal beeld. Daarbij gaat het de kunstenaar niet om een getrouwe weergave van de werkelijkheid, maar om een persoonlijk geconstrueerde beeldpoëzie.

Lange tijd schilderde Vermeule ook weidse landschappen. Sinds 2005 schuift de schilder beide genres in elkaar. Er verschenen voor het eerst figuren in de weidse landschappen. Vermeule zag ze, legde ze vast en plaatste ze vervolgens in die vreemde context: solitair, soms met lichte contouren, soms vervormd tot lange zwarte silhouetten door het sterke tegenlicht. Met minimale middelen suggereerde hij een optimale ruimte. Licht speelt een grote rol in Vermeule’s werk. Het september licht in Nederland is voor hem het mooiste licht dat er is. De lage zon zorgt voor lange schaduwen en geeft een soort onwerkelijk theatraal licht. Daarnaast fascineert het alom en altijd aanwezige harde licht in Spanje hem enorm. Dit is te zien in schilderijen van stadspleinen in Amsterdam en Spaanse landschappen.In zijn meest recente werk toont hij de figuren steeds vaker in de omgeving waarin hij ze oorspronkelijk zag, en dat levert sterke beelden op. Koen Vermeule is het type échte schilder. Met een schijnbaar groot gemak en met een enorm arsenaal aan schilderkunstige oplossingen maakt hij gouaches, schilderijen en litho’s.Koen Vermeule exposeert regelmatig in musea en galeries zowel in binnen- als buitenland. Er zijn enorm veel publicaties over hem verschenen. In 1994 won hij de Charlotte Köhlerprijs.

Kunstuitleen Online created by Trilobiet