John KonijnJohn Konijn schildert onderwerpen uit zijn naaste omgeving: horizon, luchten, land, huizen en infrastructuur in allerlei hoedanigheden. Het zijn klassieke thema’s die hij naar mate hij langer schildert steeds meer naar zijn hand zet. Vol enthousiasme brengt hij een wereld in kaart die hij ondanks haar alledaagsheid als bizar, maar ook als mysterieus ervaart.

In de afgelopen zeven jaar maakte Konijn zich meerdere persoonlijke motieven eigen. Met als uitgangspunt een grote fascinatie voor de ruimtewerking op het doek en de manier waarop lichteffecten kunnen worden ingezet en weergegeven, werkte hij consequent een vijftal thema’s uit: Bossen, autowegen, steden, parken en dromen. Naast kleur, licht en ruimte blijkt ritme in zijn landschappen een belangrijke component. Zo doen veel stammen van de bomen zich voor als een rij die je in het voorbijgaan ziet. Met dit effect voor ogen is er sprake van een verassende verwantschap met zijn schilderijen van autowegen: steeds lijkt het landschap vanuit een voertuig bekeken te zijn.
Hoewel Konijn niet vanuit een conceptueel standpunt werkt, is er wel sprake van een duidelijke plaatsbepaling. De schilderijen van Konijn verdiepen zich niet langs de weg van de kunsttheorie, maar via zijn behoefte om van een saaie, voorspelbare wereld een bezienswaardigheid te maken.

Te leen of te koop

Park
€ 56,00/maand
Crossroad 2
€ 27,20/maand
Field recordings
€ 51,20/maand
Kunstuitleen Online created by Trilobiet